N.U.W.J.S

 

Nationale Unie der Wapenmakers, Jagers en Sportschutters  nieuwe berichten 

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte wapenwet
Verlenging overgangstermijn wapenwet tot 31 oktober 2008 (31 december 2007)

In de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007 werd de wet van 23 november 2007 tot wijziging van de wapenwet bekendgemaakt. Deze wet verlengt alle overgangstermijnen uit de wapenwet. Daardoor heeft wie zich nog niet in regel gesteld heeft met de nieuwe wetgeving een bijkomende termijn tot 31 oktober 2008. De verlenging was noodzakelijk omdat bij het verstrijken van de oorspronkelijke overgangstermijnen per 30 juni 2007 amper 25% van het aantal vuurwapens in ons land geregistreerd waren in het Centraal wapenregister. De verlenging zal enkel leiden tot meer geregistreerde wapens indien de wet tevens gewijzigd wordt. Er zijn verschillende voorstellen ingediend in het parlement die de wapenwet wijzigen. We verwachten dat deze voorstellen in januari 2008 verder besproken worden. Tevens biedt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 december 2007 de mogelijkheid aan "passieve wapenbezitters" om een vergunning zonder munitie aan te vragen

volledige tekst, (pdf, 56kb)

Recente ontwikkelingen wapenwetgeving op Belgisch en Europees vlak. (04 december 2007)

CD&V en Open-VLD dienen interessant wijzigingsvoorstel in.
Europese richtlijn gewijzigd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2007 een wetsvoorstel omtrent de wapenwet in overweging genomen. Dit betekent dat het voorstel besproken zal worden in de bevoegde kamercommissie vanaf dinsdag 4 december 2007. Het voorstel bouwt verder op de resoluties die tijdens de vorige legislatuur met unanimiteit werden aangenomen. Het komt in belangrijke mate tegemoet aan de verzuchtingen van de wapenbezitters en sportschutters. Ook op Europees vlak zijn er ontwikkelingen. Hierna een overzicht van de stand van zaken ...

volledige tekst, (pdf, 71kb)

procedure Arbitragehof tegen de nieuwe wapenwet 

EERSTE ARREST ARBITRAGHOF NIEUWE WAPENWET (11 november 2006)

politieke actie

Recente ontwikkelingen wapenwetgeving op Belgisch en Europees vlak. (04 december 2007)
Hoorzitting Kamercommissie Justitie. (25 oktober 2007)
* 27/7/2007
* 26/7/2007
Nieuw parlement vraagt dringende herziening wapenwet. (17 juli 2007)
Verkiezingen 2007 - wie deed wat in de voorbije legislatuur. (1 juni 2007)
Analyse van het reparatiewetsvoorstel ingediend door volksvertegenwoordiger Monfils. (31 oktober 2006)
Eerste wetsvoorstel tot ‘reparatie’ van de nieuwe wapenwet ingediend.
De Kamer, vraag n° 12566 - de heer Philippe Monfils -, vraag n° 12569 - de heer Melchior Wathelet - " vraag n° 120609 - de heer stijn Bex (12 oktober 2006)
Parlementaire vraag Tony Van Parys verduidelijkt wapenwet (21 september 2006)
Document met Parlementaire vraag Tony Van Parys (21 september 2006)

juridische actie

Het Arbitragehof: Unact vecht onwerkbare wet aan

publieke actie

Persbericht: Laatste dag amnestieperiode wapenwet, nog meer dan 1 miljoen illegale wapens in omloop. (30 juni 2007)
Persbericht: Resoluties parlementaire werkgroep wapenwet (11 april 2007)
Persbericht: Nieuwe wapenwet geschenk uit de hemel voor verdachte criminelen (13 oktober)
Persbericht: De Ministerraad (7 juli 2006)
Persbericht: Nieuwe wapenwet is onuitvoerbaar (3 juli 2006)
Persbericht: Verstrenging wapenwet stopt zinloos geweld niet ! (26 juni 2006)
Persbericht: De nieuwe wapenwet treedt in werking (8 juni 2006)
Persbericht: Wapenwet onuitvoerbaar en stimuleert zwarte markt (29 mei 2006)

informatie

Wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken - gecoördineerde versie. (13 augustus 2007)
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken. (02 augustus 2007)
Wapenwet - wat te doen tegen 30 juni 2007 ?(11 juni 2007)
Decreet houdende het statuut van de sportschutter, analyse. (15 april 2007)
Tekst van het ontwerp decreet houdende het statuut van de sportschutter. (15 april 2007
Ministrieel Besluit: Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten - Commentaar -. (02 april 2007)
Ministrieel Besluit: Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten - Belgisch Staatsblad -. (02 april 2007)
Parlementaire werkgroep evaluatie wapenwet vraagt regering om wapenwet aan te passen. (19 maart 2007)
Vlaamse Sportschutterslicentie, een stand van zaken (16 maart 2007)
Vragenlijst theoretische proef (21 januari 2007)
Eerste uitvoeringsbesluit nieuwe wapenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - analyse. (20 januari 2007)
Gecoördineerde versie wapenwet (20 januari 2007)
Kostprijs nieuwe vergunningen bekend - Belgisch Staatblad. (29 december 2006)
Kostprijs nieuwe vergunningen bekend. (29 december 2006)
Regering kondigt overgangsregeling nieuwe wapenwet aan.(28 november 2006)
Wapenwet - Wachten is de boodschap ! (aangepaste tekst 19 november 2006)
De nieuwe wapenwet, een stand van zaken (29 augustus 2006)
Wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - analyse inclusief omzendbrief (18 juni 2006)

actieplatform

Verslag revisor steunfonds (12 februari 2007)
Actie tegen de nieuwe wapenwet: Steunfonds - aangepaste tekst (27 september 2006)

Historische noot .... wapenwet van 3 januari 1933 met parlementaire voorbereiding (1MB - Franstalig)The Gimp - GNU Image Manipulation ProgramPHP - Hypertext Preprocessor